regulamin karty podarunkowej - Bonsai & Niwaki

Niniejszy Regulamin (dalej “Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Podarunkowej.

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Administratorem strony i danych jest Łukasz Szkoła, prowadzący działalność gospodarczą LUKASU Łukasz Szkoła, ul. Tarnogórska 36, 42-289 Woźniki, NIP: 5751902013, zwany dalej Wydawcą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: lukasz@bonsainiwaki.com

Wszystkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.bonsainiwaki.com oraz www.akademia.bonsainiwaki.com oraz nie będą w żadne sposób odsprzedane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Karty Podarunkowej, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki PrywatnościRegulaminu Karty PodarunkowejRegulaminu Sklepu oraz Regulaminu Akademii. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony Bonsai & Niwaki (www.bonsainiwaki.com).

Składając zamówienie, musisz podać niezbędne dane do realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zamówienia znajdziesz w Regulaminie

§2 Definicje

“Karta Podarunkowa” – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Bonsai & Niwaki.

“Wydawca” – LUKASU Łukasz Szkoła, 42-289, Woźniki ul. Tarnogórska 36, NIP: 5751902013

“Użytkownik” – każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty Podarunkowej

“Sklep internetowy Bonsai & Niwaki” – Sklep internetowy dostępny w domenie bonsainiwaki.com

“Towary”- produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym Bonsai & Niwaki

“Kurs online” – cyfrowy produkt edukacyjny w formie lekcji video i innych plików elektronicznych

“Platforma Cyfrowa” – Elektroniczna strona, na której dostępne są cyfrowe produkty marki Bonsai & Niwaki (strona: https://akademia.bonsainiwaki.com)

“Kod Aktywacyjny” – ciąg znaków, służący do aktywacji Karty Podarunkowej w przypadku zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie internetowym Bonsai & Niwaki.

“Rejestracja” – Rejestracja odbywa się na platformie cyfrowej (https://akademia.bonsainiwaki.com) poprzez podanie swojego loginu i hasła. 

“Aktywacja” – proces aktywowania dostępu do kursów online następujący po zakupie Karty Podarunkowej i jej Rejestracji na Platformie Cyfrowej. Aktywacja Karty Podarunkowej polega na zastosowaniu Kodu Aktywacyjnego (wpisać w odpowiednie pole).
https://akademia.bonsainiwaki.com -> rejestracja -> wybierz swój kurs online -> kliknij uzyskaj dostęp -> kliknij wykup -> wpisz Kod Aktywacyjny (pole: kod rabatowy) -> obniż cenę do 0 zł -> kupuję i płacę.

§3 Nabycie i wydanie Karty Podarunkowej

1. Karta podarunkowa może być nabyta WYŁĄCZNIE w Sklepie internetowym Bonsai & Niwaki

2. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty Podarunkowej na wybrane kursy online

3. Karta Podarunkowa wydana jest Użytkownikowi w formie elektronicznego Kodu Aktywacyjnego wysłanego na maila oraz w formie papierowej. Użytkownik nie ma możliwości zwiększenia ilości kursów online na Karcie Podarunkowej.

4. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić poprzez płatności elektroniczne udostępnione w ramach Sklepu internetowego Bonsai & Niwaki. Przy zakupie Karty Podarunkowej wyłącza się możliwość płatności przy odbiorze. Płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innych Kart Podarunkowych.

5. Przy zakupie Karty Podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z aktualna polityką rabatową Wydawcy, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.

6. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub części, a opłacona wartość Karty Podarunkowej nie podlega oprocentowaniu.

8. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta Podarunkowa zakupiona w Sklepie internetowym nie podlega zwrotom.

9. Nabywca Karty Podarunkowej zakupionej w Sklepie internetowym Bonsai & Niwaki będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z Karty Podarunkowej poprzez dokonanie  jej Aktywacji. Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Bonsai & Niwaki oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 30 kwietnia, 2014r. o prawach konsumenta oraz Regulaminu Sklepu Internetowego Bonsai & Niwaki

10. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej.

 

§4 Użytkowanie karty podarunkowej

 

1. Karta Podarunkowa daje możliwość jednorazowego zastosowania i aktywowania kursu online.

2. Użytkownik może korzystać z Karty Podarunkowej natychmiast, od momentu Jej Aktywacji, tj. Karty Podarunkowej albo aktywowania Karty Podarunkowej zakupionej w Sklepie internetowym Bonsai & Niwaki za pomocą Kodu Aktywacyjnego w dowolnym czasie, ale nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu.

3. Karta Podarunkowa zakupiona w Sklepie internetowym Bonsai & Niwaki powinna zostać aktywowana elektronicznie przez Użytkownika poprzez wpisanie Kodu Aktywacyjnego w wyznaczonym do tego miejscu na Platformie cyfrowej udostępnionej przez Wydawcę (https://akademia.bonsainiwaki.com -> kurs online > uzyskaj dostęp > wpisz Kod Aktywacyjny (pole: kod rabatowy) > obniż cenę do 0 zł > kupuję i płacę.

4. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się Jej Użytkownikiem. Dostęp do kursu online, może mieć tylko jedna osoba, która wykorzystała Kod Aktywacyjny.

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo  Karty Podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone bądź, których nośnik, po przekazaniu Użytkownikowi, został uszkodzony lub zniszczony z przyczyn innych niż leżących po stronie Wydawcy. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

§5 Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty Podarunkowej

1. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu towaru, zakupionego za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru przelewem na wskazany rachunek bankowy.

§6 Ochrona danych osobowych, Reklamacje

1. Wydawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób wskazanych przez Użytkowników.
Szczegóły na temat ochrony danych osobowych, zasad prowadzenia sprzedaży w Sklepie internetowych Bonsai & Niwaki oraz zasad korzystania z platformy cyfrowej – Akademia Bonsai & Niwaki można znaleźć w poniższych odnośnikach do stron:

Polityka prywatności i plików Cookies
Regulamin Sklepu
Regulamin Akademii

§7 Postanowienia końcowe

1. Treści przedstawione w Regulaminie Karty Podarunkowej dostępne są na stronie internetowej https://bonsainiwaki.com. Regulamin wchodzi w życie od dnia 15.12.2021.

2. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy prawa

świetnie, to już ostatni krok!

Podaj swoje Imię i adres E-mail, aby przejść dalej...

kontakt

Jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie mojej oferty, Napisz!
– kto pyta nie błądzi!

 

Jeżeli masz jakieś problemy techniczne z moją stroną internetową, Napisz!
– nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek inne pytanie, Napisz!
– uwielbiam rozmawiać o Bonsai & Niwaki

[wpforms id="14888"]

Klikając “Wyślij” zgadzasz się z Polityką Prywatności i Plików Cookies oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie materiałów na temat Bonsai i Niwaki.